وزارت بهداشت

  • لیست دانشگاه های ترکیه، مورد تایید وزارت بهداشت ایران 2023-2024

    اگر به دنبال تحصیل در رشته های مرتبط با پزشکی و درمان و سلامت هستید، قطعا دانستن لیست دانشگاه های مورد تایید ایران برای شما حائز اهمیت می باشد.

    لیست زیر نام دانشگاه ها را به شما نشان می دهد: