دکتری

  • تحصیل در مقطع دکتری ترکیه

    آموزش در این مقطع، شامل حداقل شش ترم است، البته اگر دانشجو، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی باشد. در صورتی که فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، دوره آموزشی دکتری، اغلب در چهار ترم به پایان می رسد. در واقع، دکتری بلافاصله پس از کارشناسی نیز در ترکیه ممکن است. هدف از تحصیل در مقطع دکتری، عمدتا، ارائه نتایج تحقیقات است.

     

    -